* Obecná pravidla       *Seznam disciplín/ Časový rozvrh soutěžních disciplín       *Vyhlášené disciplíny       *Jízdní řád 

GALERIE

Pro letošní abilympiádu sice organizátoři zvolili tradiční dějiště, tj. Tipsport arenu, i obvyklý květnový termín, přesto se lišila v jedné zásadní skutečnosti. Dvoudenní 26. ročník národní přehlídky pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením se totiž konal ve čtvrtek sedmnáctého a v pátek osmnáctého.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo za přítomnosti Jany Hanzlíkové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, Martina Charváta a Jakuba Rychteckého, primátora města Pardubic a jeho náměstka pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a cestovní ruch, Jaroslava Menšíka, starosty Úřadu městského obvodu Pardubice 1 (v tomto obvodu akce proběhla), Úřad práce Pardubice zastupovala Pavlína Králová. Součástí ceremoniálu bylo i složení slibu soutěžících a rozhodčích: tento důležitý akt provedly dlouholeté účastnice Pavla Indrová a Zdeňka Morchová.

Každý abilympionik starší 15 let se mohl přihlásit do dvou soutěžních disciplín z celkového počtu 35 vyhlášených; v takovém případě musel v přihlášce uvést jejich pořadí podle zvolené priority. Nakonec se v 17 uskutečněných soutěžích (v porovnání s minulým ročníkem odpadla malba na hedvábí) představilo 81 soutěžících z celé republiky, vícekrát nastoupilo 21 abilympioniků. Největší zájem projevili o fotografování (byla to jediná soutěž mimo místo konání) – zúčastnil se maximální počet 12 soutěžících, v návrhu plakátu jich nastoupilo 11, v keramice 10, suché květiny aranžovalo devět abilympioniků. Primát nejpočetnější reprezentace – 12 soutěžících – měla speciální škola pro neslyšící z Hradce Králové, z obchodní akademie z Janských Lázní jich přijelo devět.

Loňský neoficiální titul nejúspěšnějšího abilympionika zopakoval Milan Ševčík. Po jedné „zlaté“ a „stříbrné“ dřevěné medaili získaly Pavla Indrová a nováček Jana Marková. Pavel Stibůrek a Vladimír Zrna obohatili svoji sbírku abilympijských ocenění o dva „bronzy“. Mezi čtyřmi soutěžícími, kterým rozhodčí udělili čestné uznání, byli tři nevidomí. Jan Wenemoser z Ledče nad Sázavou, výborný fotograf i elektromechanický montér, získal za svoje dlouholeté výkony titul Abilympionik roku. Organizátoři znovu ocenili i Dobrovolníka roku – letos to byl Jaromír Kincl.

Poutavý doprovodný program lákál svým obsahem po oba dny. S největším zájmem se setkala zhruba hodinová beseda s „komediálním“ a „pohádkovým“ režisérem Zdeňkem Troškou. Samozřejmě nechyběly každoroční stálice: výstava Kreativ s  nabídkou výrobků osob se zdravotním postižením nebo různá taneční či hudební vystoupení. Divácky velmi přitažlivé byly také barmanská show, kouzelnické vystoupení nebo ukázky výcviku policejních či canisterapeutických psů.

Jako správný se nakonec ukázal „krok do neznáma“, premiérová Burza zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením. Na této akci, připravené společně s Úřadem práce Pardubice, mohly zaměstnavatelské subjekty nejen prezentovat svoji činnosti, ale případně najít nového šikovného handicapovaného pracovníka.

Na organizaci abilympiády se vždy velmi významně podílí svým chvályhodným sponzorským přístupem řada partnerů z mnoha oborů podnikání, ale i z měst a obcí nejen z Pardubického kraje. Každoročními hlavními partnery jsou město Pardubice a Pardubický kraj. Záštitu přijali ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, pardubický primátor Martin Charvát a Jan Švejdar, ředitel Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje.

Velké poděkování si pochopitelně zaslouží také dobrovolníci, rozhodčí i všichni ostatní, kteří se na úspěšném průběhu 26. národní abilympiády podíleli.