Vyšívání

1. CÍL PRÁCE
Prokázat řemeslnou zručnost v oblasti vyšívání.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Dle dodané předlohy zhotovit křížkovým stehem jednoduchou výšivku na střed polštářku.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátoři zajistí plátno a vyšívací bavlnky.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou tyto pomůcky: vyšívací bubínek o průměru 20 cm, jehlu s ostrou špičkou a malé ostré nůžky.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 5 hodin ve dvou blocích.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Dodržení rozměrů a sladění barev výrobku 30
Pečlivost provedení 30
Estetický vzhled 20
Dokončení práce 20
CELKOVÝ POČET BODŮ 100

Vyšívání – zadání: obrázek