1. CÍL PRÁCE
Předvést zručnost, kreativitu a výtvarné cítění při zhotovení ručně vyráběné svíčky.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Dle vlastní fantazie navrhnout a vyrobit bezpečně hořící svíčku na téma „Velikonoce“.
2.1 Účastníci pracují libovolnou technikou s ohledem na bezpečnost. Pro realizaci svého záměru mohou použít vlastní ozdoby (suché květiny, lýko, provázky bavlnky atd.) a barviva. Barviva při zahřívání nesmí uvolňovat jedovaté látky a u ozdob nesmí dojít při hoření svíčky k samovolnému vzplanutí.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Soutěžící budou mít k dispozici jednotné množství surového včelího vosku ve formě mezistěn a knot. Pracovní pomůcky si soutěžící přinesou.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 1,5 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Originalita při vlastní tvorbě40
Umělecké zpracování30
Čistota práce30
CELKOVÝ POČET BODŮ100
Výroba svíček – Velikonoce