Ubrousková technika

1. CÍL PRÁCE
Prokázat schopnost a nápad při dekoraci nejrůznějších předmětů ubrouskovou technikou.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Soutěžící ozdobí ubrouskovou technikou obrázek na stěnu “Zahradní slavnost”.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Soutěžící si přinesou ubrousky vhodné na ubrouskovou techniku.
Ze strany organizátorů bude dodán dřevěný korpus na obrázek ve velikosti 25 x 25 cm.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou podložku na stůl, nůžky, štětce, lak, izolepu, lepidlo pro decoupage a další pomůcky, které potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 1,5 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Dodržení zadaného tématu 20
Propojení tvaru předmětu a motivu ubrousku 20
Originalita 15
Výtvarné provedení 25
Dodržení časového limitu 20
CELKOVÝ POČET BODŮ 100