Šití dámského oděvu

1. CÍL PRÁCE
Předvést praktické znalosti a odbornou zručnost soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Podle zadání soutěžící zhotoví z nastříhaných oděvních dílů jednoduchou dámskou halenku.

3. VYBAVENÍ, MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Vybavení
Každému účastníkovi bude k dispozici šicí stroj s klikatým stehem a žehlicí zařízení.
3.2 Materiál
Pořadatel soutěže zajistí nastříhané díly z vrchového materiálu, výztuž, šicí nitě a knoflíky.
3.3 Pomůcky
Soutěžící si přinesou nůžky, krejčovské měřidlo, krejčovskou křídu, jehlu, špendlíky a náprstek pro ruční šití.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

 

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Způsob vypracování 40
Kvalita zpracování 40
Celkový vzhled 20
CELKOVÝ POČET BODŮ 100

 

Šití – obrázek – pdf