Pardubice Zdravotnictví – krajská nemocnice, polikliniky, ordinace

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ – žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Zdravotnictví – krajská nemocnice, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Onkologie
budova 30
Kyjevská 44 vyhrazené 1 přístupný
přístupný přístupné ano
2. CT, Magnetická rezonance
budova 24
Kyjevská
44 obecné přístupný přístupný přístupné ano
3. Ortopedie
budova 2
Kyjevská 44 obecné přístupný
přístupný přístupné závada ano
4. Chirurgie ARO, JIP
budova 27
Kyjevská 44 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano
5. RTG Ultrazvuk
budova 14
Kyjevská 44 obecné přístupný přístupný přístupné závada
ano
6. Interna budova 4 Kyjevská
44 obecné přístupný přístupný přístupné ano
7. Poliklinika KOLF Masarykovo nám. 2667 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný přístupné ano 09/2016
8. Poliklinika Vektor Rokycanova
2798 vyhrazené 5 přístupný přístupný přístupné ano 09/2016 ano
9. Zdravotnické středisko Dubina Ludmily Malé 652 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný není ano 10/2016
10. Lékárna EUC, Poliklinika EUC K.Šípka
282 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné – závada ano 8/2017 ano
Odp
11. Lékaři Budova PSN Sukova tř. 1556 vyhrazené 3 vedlejší vstup přístupný s dopomocí přístupný přístupné-závada ano 10/2017