Pardubice sociální služby

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ – žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Sociální služby

  ….. Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Symbol Integrační centrum Kosatec Sladkovského 2824 obecné přístupný zvonek
přístupný přístupné ano 06/2016
2. Symbol Křižovatka handicap centrum Arnošta z Pardubice 2605 vyhrazené 1 přístupný zvonek
přístupný přístupné ano 09/2016
3. Symbol CEDR Pardubice o.p.s. Jana Palacha 324 obecné přístupný
přístupné 1.NP přístupné – závada ano 12/2016
4. Bílý kruh bezpečí, o.s. 17.listopadu 237 obecné nepřístupný
přístupný není ano 12/2016
5. Symbol Lentilka – dětské rehabilitační centrum Pardubice Prodloužená 278 vyhrazené 3 + 2 přístupný
přístupný – zvonek přístupné – závada ano 1/2017
6. Symbol Rodinné integrační centrum, o.s. Prodloužená 278 vyhrazené 2 vedlejší vstup přístupný – zvonek přístupný přístupné-závada ano 1/2017
7. Symbol Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s. Bělehradská 389 vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek přístupný přístupné-závada ano 1/2017
8. Symbol Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Bělehradská 389 obecné vedlejší vstup přístupný – zvonek přístupný přístupné-závada ano 1/2017
9. Symbol Péče o duševní zdraví z.s.
Bělehradská 389 vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek přístupný není ano 1/2017
10. SKP CENTRUM, o.p.s. Jungmanova 2550 vyhrazené 2 nepřístupný – zvonek
přístupné 1.NP není ano 1/2017
11. Symbol SKP CENTRUM, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum
Jana Palacha 324 obecné vedlejší vstup přístupný s dopomocí
přístupný není ano 1/2017
12. SKP CENTRUM, o.p.s. Azylový dům pro muže
Milheimova 694 obecné nepřístupný – zvonek
přístupné 1.NP není ano 2/2017
13. SKP CENTRUM o.p.s. Služba podpory bydlení
Jana Palacha 324 obecné nepřístupný
přístupný není ano 2/2017
14. Symbol Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. Komenského 432 vyhrazené 2 + 3 přístupný – zvonek
přístupný přístupné-závada ano 3/2017
15. Symbol Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.
Stavbařů 304 vyhrazené 1 přístupný – zvonek
přístupný s dopomocí (plošina) přístupné-závada ano 3/2017
16. Symbol Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. Ostřešanská 25 obecné přístupný – zvonek
přístupné 1.NP přístupné-závada ano 3/2017
17. Symbol Mirea denní stacionář, o.p.s.
Ostřešanská 25 obecné přístupný – zvonek
přístupné 1.NP přístupné-závada ano 3/2017
18. Symbol Most do života Erno Košťála 1015 vyhrazené 2 přístupný – zvonek
přístupný není ano 3/2017
19. Občanská poradna Pardubice, z.s.
17. listopadu 237 obecné nepřístupný
přístupný není ano 9/2017
20. Symbol Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Pernerova 444 vyhrazené 3 vedlejší vstup přístupný (výtah)
přístupný není ano 9/2017
21. Symbol Národní rada zdravotně postižených ČR
Erno Košťála 1013 vyhrazené 1 přístupný
přístupný přístupné-závada ano 9/2017
22. Symbol Péče o duševní zdraví-středisko Výměník, z.s Lonkova 510 vyhrazené 1 přístupný
přístupný přístupné-závada ano 9/2017
23. Symbol Chráněná dílna HANDICO Lonkova 510 vyhrazené 1 přístupný
přístupný přístupné-závada ano 9/2017
24. Symbol Péče o duševní zdraví-středisko Výměník, z.s. Mladých 325 vyhrazené 1 přístupný
přístupný není ano 9/2017
25. Občanské sdružení Romodrom, o.p.s. Sukova tř. 1556 vyhrazené 3 vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek
přístupný není ano 9/2017
26. SKP-centrum, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Na Spravedlnosti 803 vyhrazené 1 nepřístupný – zvonek
nepřístupný není ano 10/2017
27. Symbol SKP-centrum, Intervenční centrum Erno Košťála 1014 vyhrazené 2 přístupný – zvonek
přístupný není ano 10/2017
28. Symbol Denní stacionář Slunečnice Erno Košťála 1017 vyhrazené 2 přístupný – zvonek
přístupný není ano 10/2017
29. Symbol Denní stacionář Slunečnice Artura Krause 1995 vyhrazené 2 přístupný  s dopomocí – zvonek
přístupný přístupné – závada ano 10/2017
30. Tyflocentrum, o.p.s. nábřeží Závodu míru 1961 vyhrazené 1 nepřístupný – zvonek
přístupný není ano 1/2018
31. Symbol Oblastní charita Pardubice V Ráji 732 obecné přístupný s dopomocí
přístupné 1 NP není ano 6/2018
32. Symbol Oblastní charita Pardubice – odlehčovací pobytové služby V ráji 786 obecné přístupný
přístupné 1 NP Hygienická buňka přístupná ano 6/2018