Pardubice doprava

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ – žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Doprava

  ….. Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Symbol Pardubice hl. n. nám. J. Pernera
217 vyhrazené 4
přístupný přístupný přístupné závada ano  
2. Symbol Zákaznické centrum DPMP –
předprodej jízdenek
Pernerova 443 vyhrazené 3
přístupný s dopomocí
zvonek
přístupný není ano 02/2018 
3. Symbol Bezbariérová meziměstská autobusová doprava z Pardubic
ano 09/2018