Holice

 

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objektů ve městě Holice (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Městský úřad Holubova 1 obecné přístupný přístupný přístupné
ano   ano
Odp
Odp1
ST
2. Úřad práce Náměstí T.G. Masaryka 16 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný není ano 12/2016 -
3. Finanční úřad Náměstí T.G. Masaryka 15 vyhrazené 1 přístupný sdopomocí přístupné
1. NP
přístupné závady ano   ano
Odp
Odp1
ST
4. Policie ČR Hradecká 334 obecné přístupný sdopomocí - zvonek nepřístupný není ano   ano
Odp
Odp1
ST
5. Úřad práce - přestěhován na adresu Palackého 38
Holubova 1 obecné přístupný přístupný přístupné
ano   -
6. Úřad práce Palackého 38 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí
přístupný v části chodby v 1.NP, 2.NP nepřístupné
není ano 10/2016 -

Kulturní zařízení

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Dům kultury Holubova 768 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí - zvonek
přístupné
1. NP
přístupné
ano   ano
Odp
Odp1
ST
2. Památník Dr. Emila Holuba Holubova 768 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano   ano
Odp
Odp1
ST

Sportovní zařízení

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Sportovní hala Holubova 1037 vyhrazené 2 přístupný přístupný
přístupné ano   ano
Odp
Odp1
ST

Zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Poliklinika Náměstí T.G. Masaryka 29 vyhrazené 2 přístupný
přístupný přístupné
ano   ano
Odp
Odp1
ST
2. Rentgen Palackého 1131 vyhrazené 2 přístupný
přístupný přístupné ano   ano
ano1
ST
3. Chirurgie Jungmannova 490 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný s dopomocí přístupné - závady
ano 3/2016  

Lékárny, zdravotní potřeby

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Lékárna Náměstí T.G. Masaryka 29 vyhrazené 2 přístupný přes polikliniku
přístupný s dopomocí -  zvonek
není ano   ano
Odp
Odp1
ST
2. Lékárna U České koruny Náměstí T.G. Masaryka 3 vyhrazené 1 přístupný
přístupný sdopomocí není ano   ano
Odp
Odp1
ST

Obchody, nákupní centra

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Nákupní centrum Lídl Hradecká 1180 vyhrazené  6 přístupný
přístupný není ano    
2. Penny Market Hradecká 1122 vyhrazené  2 přístupný přístupný není ano   -
3. Supermarket Albert T.G.Masaryka 153 obecné přístupný
přístupný není ano    
4. Supermarket Qanto Br. Čapků 61 obecné přístupný přístupný není ano   -

Banky, pojišťovny

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Česká spořitelna, a.s. náměstí TGM 35 obecné přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný s dopomocí není ano 12/2016 ano
ano1
Odp1
Odp2
ST

Pošty

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. ? Česká pošta Hradecká 502 obecné přístupný přístupný není ano   -

Školy

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Základní škola Komenského 100 obecné nepřístupný nepřístupný není ano   -
2. Základní škola Holubova 47 obecné nepřístupný přístupné
1. NP
není ano   -
3. Základní umělecká škola
- přestěhována na adresu Holubova 1234
Husova 406 obecné nepřístupný přístupné
1. NP
není ano   -
4. Gymnázium Dr. Emila Holuba Na Mušce 1110 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné ano   ano
Odp
Odp1
ST
5. SŠ automobilní Nádražní 301 obecné nepřístupný nepřístupný není ano   -
6. Základní škola Holubova 500 obecné nepřístupný nepřístupný není ano   -
7. Dům dětí a mládeže Holubova 874 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný není ano   -
8. Mateřská škola Holubova 39 obecné nepřístupný nepřístupný není ano   -
9. Mateřská škola Pardubická 992 obecné nepřístupný nepřístupný není ano   -
10. Základní umělecká škola
- přestěhována na adresu Holubova 1234
Růžičkova 673 obecné nepřístupný přístupné
1. NP
není ano   -
11. Školní jídelna Nádražní 1021 obecné nepřístupný přístupné
1. NP
není ano   -
12. Základní umělecká škola Holubova 1234 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano   -

Sociální služby

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Dětský domov Husova 623 obecné přístupný přístupný přístupné ano   -
2. Dům s pečovatelskou službou Palackého 1131 vyhrazené 2 přístupný
přístupný přístupné závady ano   ano
ano1
ST

Doprava

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Autobusové nádraží Bratří Čapků 951 obecné Nepřístupný - zvonek přístupný není ano 12/2016 ano
Odp
Odp1
ST
2. Vlakové nádraží Puškinova 331 obecné nepřístupný nepřístupný není ano   -