Kontakt

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824
530 02 Pardubice
IČ: 67363156
DIČ: CZ67363156

„zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 3215“

Tel.: 466 052 052
e-mail: info@caacz.cz
GSM brána: 
T- Mobile: + 420 736 650 555
O2:             + 420 607 098 737
Vodafone: + 420 608 212 101


Výbor spolku:

Jaromír Krpálek
místopředseda
466 052 057
jaromir.krpalek@caacz.cz
777 005 525
Vladimír Podnecký
člen výboru
466 052 065
vladimir.podnecky@caacz.cz
776 715 196
Mgr. Pavlína Potůčková
člen výboru
466 052 054
pavlina.potuckova@caacz.cz
777 006 525
Radek Kučera
člen výboru
466 052 062
radek.kucera@caacz.cz
734 392 995

Kontrolní komise

Alena Krpálková 466 304 366 alena.krpalkova@caacz.cz
Bc. Jana Radostová, DiS. 466 052 056
jana.radostova@caacz.cz
774 554 722
Jaroslava Minaříková 466 304 366 min@seznam.cz

Provozní manažer

Radek Kučera 466 052 062 radek.kucera@caacz.cz
734 392 995

Rezervace kavárny, sálu

Otakar Vaňha 724 204 761 otakar.vanha@caacz.cz

Fundraising, projekty

Jaroslava Winklerová 774 243 403 jaroslava.winklerova@caacz.cz

Projektový pracovník

Ing. Michaela Holcová 774 554 728 michaela.holcova@caacz.cz

Reklama a propagace

Jaroslava Winklerová 466 052 050 jaroslava.winklerova@caacz.cz
774 243 403
Zdeněk Špryňar 777 202 313 zdenek.sprynar@caacz.cz

Sekretariát

Ladislava Minářová 466 052 060 ladislava.minarova@caacz.cz

eSvačinky

Radek Kučera 466 052 062 radek.kucera@seznam.cz
734 392 995
Tomáš Pokorný 774 554 701 tomas.pokorny@caacz.cz

Sociální služby

Vedoucí sociálních služeb a první kontakt se zájemci

Mgr. Pavlína Potůčková 466 052 054 pavlina.potuckova@caacz.cz
777 006 525

Osobní asistence

Mgr. Adéla Bergmanová 466 052 051 adela.bergmanova@caacz.cz
777 006 575

Sociální rehabilitace

Mgr.Tereza Vobořilová 466 052 058 tereza.voborilova@caacz.cz
730 596 345
Bc. Jana Radostová, DiS. 466 052 056 jana.radostova@caacz.cz
774 554 722
Jitka Kupcová 730 188 171 jitka.kupcova@caacz.cz

Klub Lvíček | S kamarády na zkušenou

Václava Hrubešová 774 554 724 vaclava.hrubesova@caacz.cz

Konzultační a poradenská střediska bezbariérovosti

Středisko Pardubice

Alena Bělohlávková 466 052 055 alena.belohlavkova@caacz.cz
774 410 012
Irena Čáslavková 466 052 059 irena.caslavkova@caacz.cz
774 554 726
Ing. arch. Petr Horský 466 052 059 petr.horsky@caacz.cz
734 392 994

Středisko Vysoké Mýto

Pavlína Shánělová 774 554 721 pavlina.shanelova@caacz.cz
Romana Zamastilová 465 382 381 romana.zamastilova@caacz.cz
774 554 709

Kreativ – Abilympiáda

Iva Preussová 466 052 053 iva.preussova@caacz.cz
774 554 729

Zážitkový seminář

Miroslav Beděrka 466 052 060 miroslav.bederka@caacz.cz
774 410 011

Abilympijský zpravodaj

Mgr. Jaromír Fridrich 602 139 104 fridrich.jaromir@seznam.cz
 
Miloš Pelikán 466 304 366 bobpelikan@seznam.cz
Miloš Kajzrlík 466 304 366 milos.kajzrlik@caacz.cz

Webmaster

Kamil Mertl kamil.mertl@caacz.cz