1. CÍL PRÁCE
Prokázat dovednost v práci se dřevem a zvládnutí základních truhlářských postupů.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Dle předložené dokumentace soutěžící zhotoví jednoduchý truhlářský výrobek. Budou se provádět zejména tyto operace: nařezání polotovarů na přesné rozměry, výroba spojů, broušení a montáž. Konečná povrchová úprava lakováním se provádět nebude.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Materiál a pracovní stoly zajistí organizátoři.
3.2 Pomůcky
Je povoleno pracovat pouze s ručním nářadím a elektrickou vrtačkou zajištěnou organizátory. Nářadí si soutěžící přinesou: jde o běžné nástroje jako dláta, vrtáky, přesnou pilku, rašpli, hoblík, pomůcky na broušení.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 6 hodin ve dvou blocích po 3 hodinách.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Dodržení rozměrů30
Provedení spojů30
Vypracování povrchu30
Celkový vzhled10
CELKOVÝ POČET BODŮ100