1. CÍL PRÁCE
Prokázat schopnost a nápaditost při vyřezávání cukrového melounu.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
V časovém limitu vyřezat jakýkoliv motiv na cukrovém melounu. Cukrový meloun není dovoleno doplňovat o předem vyřezané výrobky. Je dovolena dekorace na hotový výrobek, která se však nehodnotí.

3. SUROVINY, POMŮCKY
3.1 Materiál
Pořadatel zajistí pro každého soutěžícího 1 ks cukrového melounu.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou nože, dlátka, krájecí desku, papírové utěrky a další nářadí, které potřebují pro svoji práci. Nejsou povoleny motorové pomůcky.
Doporučujeme pracovní oblečení, minimálně bílý plášť nebo zástěru.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 1,5 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Pracovní provedení: čistota, pravidelnost, ostrost a síla řezu25
Stupeň obtížnosti: množství použitých motivů25
Originalita: využití nového nápadu25
Umělecké zpracování25
CELKOVÝ POČET BODŮ100