1. CÍL PRÁCE
Prokázat odbornou zručnost při zhotovení zadaného výrobku.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zhotovit paličkovanou krajku dle předloženého podvinku.
2.1 Podvinek obsahuje tyto vazby: plátno, polohod, kroucené páry a lískovinu.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Při soutěži použijí soutěžící vlastní materiál i pomůcky (herduli s podstavcem, 8 párů natočených paliček, příze střední síly, špendlíky, háček, nůžky, tužidlo).

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 6 hodin ve dvou blocích po 3 hodinách.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Kvalita práce30
Čistota provedení20
Dodržení technických požadavků30
Dodržení časového limitu20
CELKOVÝ POČET BODŮ100