1. CÍL PRÁCE
Předvést profesionální připravenost pro navržení a realizaci plakátu.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Soutěžící navrhnou a zhotoví plakát velikosti A2 na téma „Světový den zvířat “.
2.1 Typ plakátu
Formát A2, redukovaná barevnost černá + bílá + 2–3 pestré barvy a jejich odstíny, koláž (barevné plochy papírů) nebo některá kombinovaná technika. Písmo a text jsou nedílnou součástí plakátu.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Účastníkům budou poskytnuty 3 ks náčrtkových papírů A4, 2 ks kreslicích kartónů A2 a pauzovací papír.
Podle zamýšlené techniky si soutěžící přinesou:
– temperové barvy, štětce, molitan na tupování velkých barevných ploch, nádobky na rozdělávání barev a na vodu,
– barevné papíry, tapety (nejlépe velkých formátů), lepidlo, nůžky, ořezávač, kružítko, pravítka, křivítka, gumy, tužky apod., šablony nebo předlohy písma nutné k jeho konstrukci a použití.
3.2 Pomůcky
Počítač s obsluhou pro tisk písma.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 6 hodin ve dvou blocích po 3 hodinách.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

Hodnocení se bude řídit kritérii pro reklamní a propagační grafiku a výtvarné disciplíny.

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Originalita nápadu30
Vizuální přehlednost20
Volba výtvarných prostředků: 
a) kompozice plakátové plochy20
b) tvarová a barevná stylizace15
c) volba písma, jeho velikost a umístění15
CELKOVÝ POČET BODŮ100