1. CÍL PRÁCE
Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zhotovit technikou malby na sklo obrázek na téma „Rajská zahrada“. Soutěžící si mohou kompozici obrázku rozvrhnout na místě soutěže na pomocnou skicu, kterou si vloží pod skleněnou desku.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátoři zajistí sklo na malování velikosti 23 x 17 cm. Soutěžící si přinesou vodou ředitelné (vypalovací) barvy na sklo (NIKOLI Windowcolors – slupovací).
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou štětce, kontury, palety, hadřík a další předměty, které k malování potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Originalita a celkový dojem30
Míchání barev30
Čistota provedení20
Dodržení limitu20
CELKOVÝ POČET BODŮ100