1. CÍL PRÁCE
Předvést znalost základů práce s hedvábím, schopnost samostatné práce, konturovou kresbu guttou, akvarelovou malbu, znalost míchání barev, schopnost práce se vzorníkem barev, výtvarné cítění, znalost zajímavých postupů při tvorbě na hedvábí (solné techniky, techniky tisku, stříkání, zapouštění, vymývání). Ceněn bude též originální přístup k samotné výtvarné tvorbě na hedvábí.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
2.1 Práce s motivem a barvou na téma „Den a noc“. U vlastní tvorby bude hodnocena především originalita, fantazie, samotná práce s guttou – pevnost a přesnost linie, správný postup při zasychání, nepropustnost čar a samozřejmě práce s barvami – výběr, míchání, zapouštění, stínování, vymývání a vhodné ladění.
2.2 Volná tvorba na téma „Kvetoucí šátek“. Soutěžící pomocí jakékoli výtvarné techniky vytvoří hedvábný šátek na dané téma. Tato práce bude hodnocena především z hlediska výtvarné originality.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Pořadatel zajistí rám na napínání hedvábí, upínací háčky, izolepu, hedvábné kulaté rámečky a hedvábný šátek.
3.1 Soutěžící si přivezou:
– štětce, paletu na míchání barev, čisticí hadříky;
– sadu barev (vzorníky a poměry pro míchání barev), guttu, efektovou sůl;
– tužku, papír, předkreslovací tužku na hedvábí.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 4 hodiny ve dvou blocích.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Pevnost, kompaktnost a nepropustnost guttové linky25
Míchání barev, schopnost práce se vzorníkem25
Originalita při vlastní tvorbě20
Použití zajímavých výtvarných postupů v malbě na hedvábí20
Čistota a dokončenost práce10
CELKOVÝ POČET BODŮ100