Háčkování

1. CÍL PRÁCE
Prokázat odbornou zručnost a nápaditost při zhotovení zadaného výrobku.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zhotovit dle předlohy a popisu háčkované capáčky pro miminka. Rozměry a způsob práce jsou uvedeny v náhledu, který je součástí zadání.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Ze strany organizátorů bude dodána háčkovací příze.

3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou háčky na háčkování, nůžky, nitě a jehlu.

4. ČASOVÝ LIMIT

Maximální čas 4,5 hodiny ve dvou blocích.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA  PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Dodržení rozměrů výrobků 20
Pečlivost provedení 30
Estetický vzhled 30
Dokončení práce 20
CELKOVÝ POČET BODŮ 100