Fotografování

1. ÚKOL
Vytvořit výtvarné i dokumentární fotografie na téma „Město Pardubice“.
Můžete fotografovat život i pohyb v Pardubicích, budovy, zajímavosti, historické město atd.

2. PŘIDĚLENÝ ČAS
Pátek 19. 5. 2017 od 9.30 do 17.00 hod. Sraz soutěžících v 9.20 hod. u prezence.
Přesný začátek disciplíny oznámí rozhodčí po dohodě s organizátory na místě konání soutěže.
Podrobné instrukce vč. zodpovězení případných dotazů obdrží soutěžící před zahájením disciplíny (9.20–9.30 hod.).

3. JAK PREZENTOVAT PRÁCI
Soutěžící si musí vybrat pět fotek z pořízených snímků. Uloží si je na USB paměť, nebo paměťovou kartu, vytisknou je, očíslují od jedné do pěti a vloží do obdržené obálky. Tyto fotky, stejně jako USB paměť, nebo paměťovou kartu s uloženými fotkami předají v určeném čase rozhodčím.

4. INSTRUKCE
a) Před tiskem se snímek nesmí nijak upravovat. Při tisku může autor upravit výřez, barevnost, jas, kontrast a světlost.
b) Soutěžící musí uvědomit rozhodčí, až úkol dokončí.
Poznámka
Počítač s potřebným softwarem a tiskárna budou k dispozici v sídle firmy GM Foto
s.r.o., Hronovická 437, Pardubice.

5. POMŮCKY, KTERÉ SI KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ MUSÍ PŘINÉST
– digitální fotoaparát/y s minimálním rozlišením 3 megapixely,
– paměť schopná uložit alespoň 30 obrázků,
– spojovací kabel fotoaparátu s počítačem,
– vybavení (kabel, adaptér atd.) ke stažení 5 vybraných fotek na počítač pomocí USB portu.
Poznámka
Soutěžící si připraví seznam vybavení, které budou mít u sebe v době soutěže, a s předstihem ho předají rozhodčím ke schválení. Rozhodčí si vyhrazují právo neschválit jakýkoliv z předmětů, který by mohl soutěžícího zvýhodňovat.

6. VYBAVENÍ, KTERÉ BUDE K DISPOZICI V SÍDLE FIRMY GM FOTO
– stůl a židle,
– osobní počítač se softwarem Windows XP Professional,
– software k úpravě fotografií: Zoner 9, Photoshop CS2,
– tiskárna,
– fotografický papír,
– vypalovačka na CD a DVD.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Dovednosti každého soutěžícího budou posuzovány na základě zhotovené práce.

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Zvolené téma 10
Kompozice 70
Rozlišení obrázku 10
Celkový čas 10
CELKOVÝ POČET BODŮ 100