1. ÚKOL
Vytvořit výtvarné i dokumentární fotografie na téma „Město Pardubice“.
Můžete fotografovat život i pohyb v Pardubicích, budovy, zajímavosti, historické město atd.

2. PŘIDĚLENÝ ČAS
Pátek 19. 5. 2017 od 9.30 do 17.00 hod. Sraz soutěžících v 9.20 hod. u prezence.
Přesný začátek disciplíny oznámí rozhodčí po dohodě s organizátory na místě konání soutěže.
Podrobné instrukce vč. zodpovězení případných dotazů obdrží soutěžící před zahájením disciplíny (9.20–9.30 hod.).

3. JAK PREZENTOVAT PRÁCI
Soutěžící si musí vybrat pět fotek z pořízených snímků. Uloží si je na USB paměť, nebo paměťovou kartu, vytisknou je, očíslují od jedné do pěti a vloží do obdržené obálky. Tyto fotky, stejně jako USB paměť, nebo paměťovou kartu s uloženými fotkami předají v určeném čase rozhodčím.

4. INSTRUKCE
a) Před tiskem se snímek nesmí nijak upravovat. Při tisku může autor upravit výřez, barevnost, jas, kontrast a světlost.
b) Soutěžící musí uvědomit rozhodčí, až úkol dokončí.
Poznámka
Počítač s potřebným softwarem a tiskárna budou k dispozici v sídle firmy GM Foto
s.r.o., Hronovická 437, Pardubice.

5. POMŮCKY, KTERÉ SI KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ MUSÍ PŘINÉST
– digitální fotoaparát/y s minimálním rozlišením 3 megapixely,
– paměť schopná uložit alespoň 30 obrázků,
– spojovací kabel fotoaparátu s počítačem,
– vybavení (kabel, adaptér atd.) ke stažení 5 vybraných fotek na počítač pomocí USB portu.
Poznámka
Soutěžící si připraví seznam vybavení, které budou mít u sebe v době soutěže, a s předstihem ho předají rozhodčím ke schválení. Rozhodčí si vyhrazují právo neschválit jakýkoliv z předmětů, který by mohl soutěžícího zvýhodňovat.

6. VYBAVENÍ, KTERÉ BUDE K DISPOZICI V SÍDLE FIRMY GM FOTO
– stůl a židle,
– osobní počítač se softwarem Windows XP Professional,
– software k úpravě fotografií: Zoner 9, Photoshop CS2,
– tiskárna,
– fotografický papír,
– vypalovačka na CD a DVD.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Dovednosti každého soutěžícího budou posuzovány na základě zhotovené práce.

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Zvolené téma10
Kompozice70
Rozlišení obrázku10
Celkový čas10
CELKOVÝ POČET BODŮ100