1. CÍL PRÁCE
Předvést schopnosti nezbytné pro montéry v malých až středně velkých provozech.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
a) Zapojte domovní rozvaděč podle schématu.
b) Zapojte jednofázovou zásuvku.
c) Zapojte světlo, ovládané ze dvou míst.
d) Zapojte obvod podle schémat a nechte ho odzkoušet rozhodčímu.
V žádném případě obvod sami nezapojujte do elektrické sítě!!! 

Upozornění:
V průběhu soutěže dodržujte bezpečnost práce. Zejména při manipulaci s drobným nářadím. Nešroubujte proti ruce, či jiným částem těla. Při odizolování vodičů nožem, veďte nůž vždy od těla. Při zkracování vodičů směřujte odštípnutou odlétávající část do bezpečného prostoru, tj. k zemi.

 

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Potřebné vodiče a nářadí budou k dispozici.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 2 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA
Hodnocení bude posuzováno jak v průběhu práce, tak na montovaném celku.

 

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Schopnost číst technickou výkresovou dokumentaci a porozumět jí15
Zručnost při mechanické montáži a souvisejících operacích25
Systematičnost práce, pořádek na pracovišti, dodržování bezpečnosti práce10
Estetická a funkční kvalita montáže20
 Dodržení časového limitu5
Funkčnost smontovaného celku25
CELKOVÝ POČET BODŮ100

         

Postup – pdf