Drhání

1. CÍL PRÁCE
Zhotovit výrobek z provázků pomocí vázaných uzlů.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Vyrobit dekoraci podle poskytnutého nákresu (fotografie).

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Pro soutěžící bude připraven veškerý materiál potřebný pro zhotovení výrobku. Pomůcky si soutěžící přinesou své.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Dokončení výrobku a jeho srovnání s předloženým nákresem 18
Jednoduchost vzhledu 22
Těsnost vázaných uzlů 15
Správné použití uzlů 25
Velikost, dodržení rozměrů 12
Čistota práce 8
CELKOVÝ POČET BODŮ 100