1. CÍL PRÁCE
Soutěžící v tomto oboru mohou prokázat svoje schopnosti a nápad při zdobení minidezertů.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Z daných polotovarů ve spotřebním koši ozdobit sladké minidezerty. Velikost dezertu musí být 3 x 3 cm až 3 x 5 cm. Dezerty budou ve třech druzích po 8 ks na tácu. Každý soutěžící vypracuje nákres ozdoby dezertů. Stručně vypíše suroviny sloužící na ozdobu, které hodlá použít.
Ozdoby musí splňovat veškeré hygienické předpisy a musí být poživatelné.

3. SUROVINY, POMŮCKY
3.1 Materiál
Pro každého soutěžícího budou k dispozici piškotové pláty, krém máslový světlý a pařížský hnědý.
3.2 Pomůcky
Pořadatel zajistí tácky a ozdobný papír na podložení. Soutěžící si mohou přinést vlastní zdobicí sáčky, trubičky, stěrku, dortový nůž a libovolné další pomůcky. Pro výstižnost svého záměru mohou použít potahovou hmotu – marcipán, marcipánku, fondán, nebo mandlovou modelovací hmotu ze sušeného mléka a modelovat před zraky diváků. Na dozdobení minidezertu mohou soutěžící použít ovoce a tvarovanou čokoládu. Stejně tak si mohou přinést hotové dekorační prvky, ale při modelování při soutěži bude hodnocení vyšší.
Doporučujeme jednotné pracovní oblečení, alespoň bílý plášť a bílou čepici. Pro instalaci minidezertu si lze přinést další pomůcky za účelem zlepšení výsledného dojmu (zátiší).

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.
Doporučujeme vyhradit si před zahájením soutěže zhruba 1 hodinu pro zhotovení nákresu.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Písemná příprava – nákres ozdoby minidezertů10
Dodržování základních cukrářských postupů20
Moderní pracovní postupy, úprava výrobků30
Celkový estetický dojem30
Vhodnost použitých zdobných prvků10
CELKOVÝ POČET BODŮ100