1. CÍL PRÁCE
Pohrát si se sušenými květinami a vytvořit potěšení pro oko i duši v podobě trvalé dekorace. Soutěžící by měli zapojit vlastní fantazii.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Ozdobit suchými květy srdce na téma „ Den matek“.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátor soutěže zajistí srdce plné z oasisu o rozměrech 20 x 35 cm. Sušené květiny si přinesou soutěžící vlastní.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou vlastní doplňky, lepicí pistoli, nůžky a pomůcky, se kterými běžně pracují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 1,5 hodina.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Technické zpracování30
Výtvarný a estetický dojem – vhodný výběr, množství a barva materiálu40
Celkový dojem30
CELKOVÝ POČET BODŮ100